Print

Comunicat de presă privind reuniunea Consiliului de Management Strategic din data de 20 septembrie 2018

În data de 20 septembrie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc o nouă reuniune a Consiliului de Management Strategic (COMS).

Lucrările reuniunii au fost coordonate de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției. La întrevedere au participat doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției, doamna Simona Camelia MARCU, președinte, Consiliul Superior al Magistraturii, domnul Augustin LAZĂR, procuror general, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Ilie Iulian DRAGOMIR, judecător, vicepreședinte (în numele doamnei Iulia Cristina TARCEA, președinte) și doamna Tabita Monica MAFTEI, magistrat‑asistent, Înalta Curți de Casație şi Justiție.

Membrii COMS au aprobat Raportul privind revizuirea Planului de acțiuni aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, elaborat de către Grupul tehnic de lucru și avizat de către Comisia de monitorizare cu atribuții de supraveghere a îndeplinirii obiectivelor strategice prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

Totodată, pe agenda COMS au mai fost incluse următoarele subiecte:

  • demararea procedurilor pentru elaborarea unui memorandum în vederea instituirii unui mecanism permanent de dialog între reprezentanții celor trei puteri ale statului;
  • consultarea curților de apel și ale parchetelor de pe lângă curțile de apel, în vederea formulării unor propuneri pentru îmbunătățirea managementului sistemului judiciar și identificarea de soluții inovative pentru dezvoltarea acestuia;
  • aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE la nivelul sistemului judiciar;
  • solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de modificare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;
  • soluția tehnică propusă și aprobată de Comisia de actualizare a nomenclatoarelor aplicației ECRIS si a celorlalte aplicații din sistemul judiciar, referitoare la implementarea recomandării 5 din Raportul privind Mecanismul de Cooperare și Verificare;
  • alte aspecte privind îmbunătățirea managementului sistemului judiciar.