- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/en -

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate la Directia Nationala de Probatiune

Anunț cu privire la organizarea de către Direcția Națională de Probațiune a concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de Inspector de specialitate gradul II din cadrul Direcției Economice-Compartimentul intern de prevenire şi protecţie.

Anunt [1] | Rezultate selectie dosare [2] | Rezultate proba scrisa [3] | Rezultate interviu [4] | Rezultate finale [5]