Print

Întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER cu noul comisar al drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, Dna. Dunja Mijatović

În data de 15 noiembrie 2018, la sediul Ministerului Justiției, a avut loc întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu noul comisar al drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, doamna Dunja Mijatović.
Din delegația Comisarului Drepturilor Omului al Consiliului Europei au mai făcut parte domnul Özgür Derman, director adjunct și doamna Patricia Ötvös, consilier; iar din partea ministerului a mai participat și domnul Ilie Cute, personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor – Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului.
Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat aspecte privitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități și violența împotriva femeilor.
În acest context, ministrul justiției a subliniat faptul că deși legislația care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități precum și cea care guvernează lupta împotriva violenței domestice este încă perfectibilă, aceasta asigură respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului printr-o recunoaștere egală în fața legii, accesul liber, eficace și neîngrădit la justiție, asigurarea libertății și a siguranței acestora, interzicerea torturii, a relelor tratamente precum și a discriminării în toate formele ei.
Totodată, au fost prezentate principalele noutăți legislative referitoare la temele abordate, și anume proiectul de act normativ privind reglementarea unui nou mecanism de reprezentare efectivă și independentă a persoanelor cu dizabilități puse sub interdicție și ordinul de protecție provizoriu.
Întrevederea a constituit o oportunitate deosebită de consolidare a relațiilor de colaborare între Ministerul Justiției și instituția Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei.