Print

news-1314709

 • 3 May 2017

  Comunicat de presă privind misiunea MCV în România

  În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, la sediul Ministerul Justiției a avut loc, între orele 13.30-14.15, o reuniune inter-instituțională pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandărilor 2 și 10 din Raportul MCV publicat la 25 ianuarie 2017.(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf) Aceste recomandări se referă la: asigurarea faptului că în Codul ...

 • 3 May 2017

  Comunicat de presă privind misiunea MCV în România

  În perioada 3-5 mai 2017 se derulează prima misiune de evaluare MCV din 2017. Aceasta se înscrie în cadrul general de evaluare aferent mecanismului și presupune o serie de reuniuni tematice cu reprezentanții instituțiilor implicate în îndeplinirea obiectivelor MCV. Prima întâlnire a avut loc la Ministerul Justiției, la data de 3 mai 2017, în intervalul orar ...

 • 27 April 2017

  Comunicat de presă

  Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a primit astăzi 27 aprilie2017, la sediul Ministerului Justiției, vizita oficială a domnului Kakha KAKHISHVILI, ministrul georgian al executării pedepselor. Domnul Kakha KAKHISHVILI, ministrul georgian al executării pedepselor, a prezentat reforma legislativă și măsurile administrative adoptate de statul georgian în domeniul executării pedepselor. Discuțiile au purtat și asupra măsurilor ...

 • 26 April 2017

  Comunicat de presă

  În data de 26 aprilie 2017, începând cu ora 9, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o dezbatere publică a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală, pentru completarea articolului 79 din Lege nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și ...

 • 26 April 2017

  Comunicat de presă referitor la demersul Ministerului Justiției de evaluare a impactului aplicării noilor coduri

  Având în vedere dificultățile semnalate în procesul de aplicare a noilor coduri, în special a Codului penal și a Codului de procedură penală, Ministerul Justiției apreciază că se impune o evaluare a impactului de ansamblu al reglementărilor conținute de noile coduri. În acest scop, Ministerul demarează un proces de analiză cu privire la această problematică, ...

 • 25 April 2017

  Hotărârea pilot pronunțată de CEDO privind condițiile de detenție

  Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat marți, 25 aprilie 2017, hotărârea-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13) în ceea ce privește condițiile de detenție din închisorile și centrele de reținere și arest preventiv din România. Întemeindu-și cererea pe articolul 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a ...

 • 24 April 2017

  Comunicat de presă privind reuniunea Comisiei MCV

  Astăzi, 24 aprilie 2017, la sediul Ministerului Justiției a avut loc reuniunea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupției (Comisia MCV), înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV). Comisia MCV a fost ...

 • 21 April 2017

  Informare de presă privind procedura de extrădare a lui Sebastian Ghiță din Republica Serbia

  Până la data de 21 aprilie 2017 Ministerul Justiţiei a primit documentele transmise  de către instanţele emitente ale mandatelor de arestare preventivă. Aceste documente sunt în curs de analiză la nivelul direcţiei de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, urmând a fi definitivată cererea de extrădare. Acest examen de regularitate presupune analizarea corespondenței întregii documentaţii ...

 • 21 April 2017

  INVITAȚIE DE PRESĂ

  Direcția Națională de Probațiune a implementat, în parteneriat cu Serviciul de Probațiune din Rogaland, Norvegia, proiectul „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, în cadrul programului RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Proiectul derulat în perioada aprilie 2014 – aprilie 2017 ...

 • 19 April 2017

  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală

  În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală, pentru completarea articolului 31 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și pentru ...