Print

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii curierat rapid conform specificațiilor tehnice din Anexa (cod CPV 64120000-3) – RELUARE PROCEDURA

Invitatie