Print

Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne

În cursul zilei de 26 ianuarie 2018, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizată la Sofia, sub mandatul președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii, au avut loc dezbateri asupra relației Parchetului European (EPPO) cu alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii Europene, între care EUROJUST, EUROPOL și OLAF. Această dezbatere a evidențiat atât necesitatea intensificării demersurilor în vederea operaționalizării efective a acestui organism al UE, precum și importanța asigurării unei cooperări strânse între EPPO și organismele menționate, inclusiv din perspectiva  complementarității activității EPPO și OLAF. Reamintim că România se află printre cele 20 de state membre ale UE care au participat la recenta instituire a EPPO, prin intermediul cooperării consolidate.

Totodată, în contextul propunerii de reformare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (Regulamentul Bruxelles II bis), delegațiile participante la reuniune au purtat un dialog cu privire la modalitățile optime pentru avansarea negocierilor în legătură cu acest subiect, inclusiv din perspectiva realizării unor obiective esențiale, precum asigurarea protejării interesului superior al copilului și garantarea dreptului la apărare.

De asemenea, în cadrul dejunului de lucru au fost exprimate opinii în legătură cu aspectele relevante cu privire la inteligența artificială și robotică, din perspectiva justiției, în contextul ultimelor evoluții tehnologice în domeniu, care produc un impact semnificativ, pe multiple niveluri.