- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/en -

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la ÎNTÂLNIREA PROFESIONALĂ A TRIBUNALELOR, Târgu Jiu

În data de 18 mai 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ.dr. Marieta SAFTA, au participat la Întâlnirea profesională a tribunalelor, organizată de Consiliul Superior al Magistraturii împreună cu Tribunalul Gorj, la Târgu –Jiu.
Subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii au vizat aspecte precum: infrastructura și finanțarea instanțelor, Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, inclusiv în domeniul IT și a arhivării electronice a dosarelor, statutul și necesitatea redimensionării schemelor de personal auxiliar de specialitate, înființarea de instanțe specializate. Cu această ocazie, ministrul justiției a prezentat acțiunile întreprinse la nivelul ministerului pentru rezolvarea diferitelor problematici prezentate în cadrul întâlnirii profesionale precedente.
Cei doi oficiali au avut o întrevedere și cu prefectul județului Gorj, domnul Ciprian FLORESCU. Au fost abordate problematici de interes comun în cadrul colaborării autorităților locale cu Ministerul Justiției.
Reuniunile au fost urmate de o conferință de presă, la sediul Prefecturii Gorj, în cadrul căreia ministrul justiției a prezentat situația arhivelor instanțelor, precum și măsurile luate în vederea construirii a 15 centre regionale de arhivă, la nivelul fiecărei Curți de Apel, în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare, finanțat de Banca Mondială. În ceea ce privește arhiva din raza Curții de Apel Craiova, aceasta se preconizează a fi construită pe un teren care aparține Penitenciarului Pelendava. Totodată, ministrul justiției a prezentat temele de interes discutate în cadrul Întâlnirii profesionale a tribunalelor și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor privitoare la problemele de actualitate ale sistemului judiciar.
Activitățile din data de 18 mai 2018 fac parte din planul de măsuri întreprinse de conducerea Ministerului Justiției în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă instituțiile vizate.