Print

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, însoțit de nota de fundamentare.

Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare

Proiectul va fi însoțit de următorul anunț: Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.