Print

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru medicii rezidenţi, medici dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administraţiei penitenciare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru medicii rezidenţi, medici dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administraţiei penitenciare, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Norme metodologice | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.