- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/en -

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a penitenciarelor-spital

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a  penitenciarelor-spital.

Ordin [1] | Referat de aprobare [2] | Regulament [3]

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro [4].