Print

 

asasad

Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial

Asociații (.pdf) (.xlsx)

Fundații (.pdf)(.xlsx)

Federații (.pdf)(.xlsx)

Uniuni (.pdf)(.xlsx)

Persoane juridice străine (.pdf)(.xlsx)

Neprecizate (.pdf)(.xlsx)

 

* Informaţiile afişate sunt în format .pdf/.xlsx şi au caracter consultativ. Actualizarea listelor în format .pdf se efectuează săptămânal, iar în format .xlsx se efectuează lunar. Pentru căutarea în listă se acţionează butonul „Search”.

* Data ultimei actualizări în format .pdf: 21 decembrie 2018

* Data ultimei actualizări în format .xlsx: 27 noiembrie 2018

 

Lista denumirilor pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării

(.xlsx)

* Informaţiile afişate sunt în format .xlsx şi au caracter consultativ. Actualizarea listei se efectuează săptămânal. Pentru căutarea în listă se acţionează butonul „Find (Ctrl+F)”.

* Data ultimei actualizări: 21 decembrie 2018

Extras din OMJ nr. 954/2000:

* Verificarea disponibilităţii denumirii se face pe baza Registrului naţional şi a evidenţei speciale conţinând lista cuprinzând denumirile pentru care a fost eliberată şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervării.

* Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrată la Ministerul Justiţiei până cel mai târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

* După expirarea prelungirii rezervării, dovada de disponibilitate a denumirii se va elibera primei persoane ce va înregistra la Ministerul Justiţiei cerere de rezervare, începând cu maximum două zile anterior datei de expirare a prelungirii.

Rapoarte de activitate și situații financiare anuale - Asociații și Fundații recunoscute ca fiind de utilitate publică

2016 / 2017