Print

REUNIUNEA COMISIEI DE MONITORIZARE A PROGRESELOR ÎNREGISTRATE DE ROMÂNIA ÎN DOMENIUL REFORMEI SISTEMULUI JUDICIAR ȘI LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI (COMISIA MCV) din 6 iunie 2018

În data de 6 iunie 2018, începând cu ora 09.00, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o nouă reuniune a Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției (Comisia MCV), convocată de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și coordonată de ministrul Justiției și de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat.

La reuniune au mai participat: doamna Iulia Cristina TARCEA, președinte, Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Adriana ȘANDRU, consilier al procurorului general, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Călin NISTOR, procuror șef adjunct, Direcția Națională Anticorupție, domnul Cristian Gabriel WINZER, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe, doamna Oana EZER Director Direcţia Agent Guvernamental, Ministerul Afacerilor Externe, domnul Bogdan STAN, președinte, Agenția Națională de Integritate, domnul Silviu Ioan POPA, secretar general, Agenția Națională de Integritate, domnul Cornel Virgil CĂLINESCU, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, domnul Dominic DUMITRU, director general, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, domnul Octavian MELINTESCU, comisar șef de poliție, director general adjunct, Direcția Generală Anticorupție, doamna Diana EPURE, director Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, Consiliul Superior al Magistraturii, domnul Gheorghe VÂȘCEA, director Corpul de control, Ministerul Finanțelor Publice,  precum și reprezentanți ai direcției de suport din cadrul Ministerului Justiției. De asemenea, la reuniunea Comisiei MCV a fost invitată și doamna Maria ARSENE, consilier, Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Obiectivul reuniunii a fost pregătirea următoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene în cadrul MCV atât din punct de vedere logistic, cât și din perspectiva contribuțiilor necesare pregătirii raportului de progrese ce urmează a fi prezentat instituției europene. Comisia va organiza următoarea misiune de evaluare tehnică în România în perioada 25-27 iunie 2018. Misiunea va fi condusă de dl. Julien MOUSNIER, șeful unității care gestionează MCV din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. Această misiune va pregăti proxima raportare orală ce va fi efectuată de Comisie, în cadrul Grupului de lucru Ad-hoc MCV al Consiliului UE, la începutul lunii iulie 2018.

Ministrul Justiției a subliniat necesitatea cooperării tuturor instituțiilor cu competențe în context MCV, arătând totodată că raportul de progrese ce va fi întocmit la nivelul ministerului, se va realiza pe baza contribuțiilor instituțiilor partenere.

Fiecare instituție, prin reprezentanții săi, a prezentat pe scurt stadiul progreselor și redactării contribuțiilor pentru raportul centralizator, dar și al măsurilor pentru pregătirea misiunii de evaluare, fiind analizate propunerile de agendă avansate de către Comisie.

De asemenea, a fost discutată problematica transpunerii Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană și a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În acest context, a fost salutat angajamentul asumat de către Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, în sensul adoptării proiectului de lege până la finalul lunii iunie.

Comisia MCV a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare. Comisia are ca atribuție evaluarea modalității în care toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor Mecanismului de cooperare și verificare (MCV) își îndeplinesc sarcinile, potrivit competențelor acestora, armonizarea eforturilor în cadrul MCV și asigurarea dialogului și cooperării între instituțiile implicate.