Print

Reuniunea Consiliului de Management Strategic

Astăzi, 12 iunie 2017, la sediul Ministerului Justiției a avut loc prima reuniune a Consiliului de Management Strategic, înființat prin Protocolul încheiat la data de 06. 12.2016 între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public.
Consiliul de Management Strategic a fost convocat de ministrul justiției, pentru discutarea măsurilor de urmat pentru aducerea la îndeplinire a recomandărilor MCV, conform raportului Comisiei Europene publicat la 25 ianuarie 2017.
Lucrările Consiliului de Management Strategic au fost conduse de către domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, la care au participat: doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, doamna Mariana GHENA, președintele CSM, doamna Cristina TARCEA, președintele Înaltei Curți de Casație şi Justiție și domnul Augustin LAZĂR, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție.
Toți cei prezenți au salutat inițiativa Ministerului Justiției de întrunire a Consiliului de Management Strategic. Au fost discutate recomandările MCV privind sistemul judiciar și au fost precizate măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora, care vor fi cuprinse în raportul de progrese prezentat de România Comisiei Europene.
În ceea ce privește proiectele de acte normative inițiate de Ministerul Justiției, s-a menționat că proiectul de lege privind modificarea legilor justiției este în curs de finalizare. De asemenea, au fost clarificate aspecte procedurale privind evaluarea aplicării celor patru coduri, reamintindu-se faptul că instanțele și parchetele au posibilitatea să transmită Ministerului Justiției propuneri pe această temă până la data de 15 iulie 2017.
Cu privire la infrastructura instanțelor și parchetelor, participanții la discuții au fost de acord cu importanța și utilitatea proiectului privind Cartierul pentru Justiție. De asemenea În cadrul discuțiilor, a fost amintit Protocolul de colaborare inter-instituțional privind educația juridică în școli, demers apreciat de instituțiile din sistemul judiciar.
Ministrul justiției a subliniat necesitatea organizării de reuniuni lunare ale Grupului tehnic de lucru, în vederea informării reciproce asupra chestiunilor necesar a fi supuse dezbaterii Consiliului de Management Strategic.