Print

Vizita în Malaysia a domnulului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției

În cadrul vizitei în Malaysia, în data de 14 decembrie 2017, delegația Ministerului Justiției, formată din domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu domnul Constantin–Volodea NISTOR, ambasadorul României în Malaysia și doamna Camelia TUDOSE, prim-colaborator în cadrul Ambasadei, au avut întrevederi cu oficiali ai statului malaysian, după cum urmează:

1. Întrevederea cu doamna Azalina binti Othman Said, Ministru pentru probleme de justiție în Cabinetul Primului Ministru, a avut loc la sediul Parlamentului, în Kuala Lumpur. În cadrul discuției s-au abordat aspecte privitoare la specificul sistemelor judiciare din cele două state și evoluțiile legislative, cu precădere în materie penală, în context fiind prezentat și stadiul modificărilor legislative privind traficul de droguri în Malaysia. Cei doi miniștri au convenit asupra necesității identificării unor modalități de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul justiției. Vizita oficialului român a fost anunțată apoi în Plenul Senatului.


2. Întrevederea cu domnul Nur Jazlan bin Mohamed, Ministru adjunct al Internelor, s-a desfășurat la sediul Ministerului de Interne, în Putrajaya. În acest cadru, a fost subliniată importanța dezvoltării unor instrumente de cooperare pentru combaterea criminalității transfrontaliere. De asemenea, s-a convenit continuarea discuțiilor la nivel de experți pentru finalizarea proiectului de tratat privind transferul persoanelor condamnate. Totodată, dezvoltând  problematica specifică sistemului penitenciar, s-a realizat un schimb util de informații în privința implementării sistemului de supraveghere electronică a executării pedepsei (brățara electronică), care funcționează cu bune rezultate în  Malaysia.

3. În baza celor convenite cu Ministrul de Interne, delegația s-a deplasat la centrul operațional de monitorizare a executării pedepsei sub supraveghere electronică, observând modul de funcționare a acestuia.

4. Întrevederea cu Excelența Sa Raus Sharif, președintele Curții Federale de Justiție, a avut loc la sediul Curții, în Putrajaya. Au fost purtate discuții privind organizarea și funcționarea sistemelor judiciare din cele două state. A fost abordată și problematica specifică a controlului de constituționalitate, precum și a cooperării bilaterale și în cadrul unor organisme internaționale.

Întrevederile au constituit un bun prilej pentru împărtășirea bunelor practici în materie judiciară și consolidarea relațiilor de colaborare între cele două state.