Print

Anunt privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Direcției Naționale de Probațiune în grad profesional imediat superior celui deţinut

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu în data de 27 iulie 2017

Anunt | Formular inscriere | Model adeverinta | Rezultatele verificării dosarelor | Rezultatele probei scrise | Rezultatele probei interviului | Rezultatele finale