- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Anunt privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Direcției Naționale de Probațiune în grad profesional imediat superior celui deţinut

Direcția Națională de Probațiune organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu în data de 27 iulie 2017

Anunt [1] | Formular inscriere [2] | Model adeverinta [3] | Rezultatele verificării dosarelor [4] | Rezultatele probei scrise [5] | Rezultatele probei interviului [6] | Rezultatele finale [7]