Print

Anunț privind examenul de promovare a funcţionarilor publici din Ministerul Justiției în grad profesional imediat superior celui deţinut

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 15 iunie 2017

Anunt | Model adeverinta | Formular inscriere | Rezultatele verificarii dosarelor | Rezultatele probei scrise | Rezultatele probei interviului | Rezultate finale