- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Anunț privind examenul de promovare a funcţionarilor publici din Ministerul Justiției în grad profesional imediat superior celui deţinut

Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din aparatul propriu proba scrisă - în data de 15 iunie 2017

Anunt [1] | Model adeverinta [2] | Formular inscriere [3] | Rezultatele verificarii dosarelor [4] | Rezultatele probei scrise [5] | Rezultatele probei interviului [6] | Rezultate finale [7]