Print

Examen pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor la curțile de apel, tribunale, judecătorii, precum și la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 9 septembrie – 9 decembrie 2016

Consiliului Superior al Magistraturii nr.  9/19057/2016,  prin care solicită publicarea, pe pagina de web a ministerului, a anunţului privind concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor la curțile de apel, tribunale, judecătorii, precum și la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 9 septembrie – 9 decembrie 2016, în condițiile art. 48 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.320/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificată și completată.

Anunț | Funcții de conducere vacante - judecători | Funcții de conducere vacante - procurori Tematica si bibliografie | Calendar | Cerere de inscriere - judecatori | Cerere de inscriere - procurori | Regulament