Print

Finalizarea cu succes a negocierilor româno-iordaniene în domeniul cooperării judiciare în materie penală

În perioada 26-28 august 2019, a avut loc, la București, a doua rundă de negocieri între delegații la nivel de experți ale României și Regatului Hașemit al Iordaniei în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.
În deschiderea rundei de negocieri, delegația iordaniană a fost primită de doamna Ana BIRCHALL, ministrul justiției, care a evidențiat relațiile tradiționale excelente între două state și perspectivele deosebit de favorabile dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul justiției în contextul încheierii a trei tratate în materie penală și a unui memorandum de înțelegere între ministerele justiției din cele două țări.
La finalul celei de-a doua runde de negocieri, desfășurată într-o atmosferă deschisă și constructivă, conducătorii celor două delegații au parafat textul agreat al proiectului de Tratat privind transferarea persoanelor condamnate, precum și două noi articole din proiectul de Tratat privind asistența judiciară în materie penală, față de forma acestuia agreată în cadrul primei rundă de negocieri, care a avut loc la Amman în perioada 24-26 aprilie 2018.
Părțile au convenit să întreprindă cât mai curând posibil formalitățile necesare în vederea semnării și ratificării/aprobării celor patru instrumente juridice agreate în cadrul celor două runde de negocieri: Tratatul privind extrădarea, Tratatul privind asistența judiciară în materie penală, Tratatul privind transferarea persoanelor condamnate și Memorandumul de Înțelegere între cele două ministere ale justiției.
Cele trei tratate în materie penală, odată intrate în vigoare, vor reprezenta un cadru juridic complet pentru o cooperare eficientă în domeniul justiției penale între cele două state, iar memorandumul de înțelegere dintre ministerele de justiție va asigura cadrul general de dezvoltare a relațiilor bilaterale în domeniul justiției.