Print

Achiziția de servicii de transport auto cu platforma a trei autovehicule indisponibilizate

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 29.10.2018, ora 15.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor de transport auto cu platforma a trei autovehicule indisponibilizate - (cod CPV - 50118110-9).

Caiet de sarcini | Invitatie | Model de contract