Print

Achiziţie publică având ca obiect „servicii de cadastru şi topografie

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „servicii de cadastru şi topografie, Cod CPV 71354300-7, respectiv: întocmirea documentațiilor pentru obţinerea numerelor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate) pentru imobilul V53 situat în Calea 13 Septembrie nr. 226, sector 5, Bucureşti, precum şi dezmembrarea imobilului şi intabularea a 60 apartamente ”

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara

Termenul limită pentru transmiterea ofertei este 09.10.2017.