Print

Achizitionare de „servicii organizare evenimente »

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 11.05.2017 orele 13.00, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2