- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Achiziţionare poartă detecție

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru  achiziţionare poartă detecție metale, cod CPV  72212610-8.

 

Invitaţie [1] | Caiet de sarcini [2] | Propunere tehnica [3] | Formular de oferta [4]