Print

Achizitie servicii asigurare RCA pentru un număr de 22 autoturisme pentru o perioadă de 12 luni

Direcţia Naţională de Probaţiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.12.93, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să contracteze „servicii asigurare RCA pentru un număr de 22 autoturisme” pentru o perioadă de 12 luni.

Invitaţie