Print

Achiziționare servicii de actualizare a conținutului bazei de date a portalului legislativ – legislatie.just.ro

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii de actualizare a conținutului bazei de date a portalului legislativ – legislatie.just.ro, (perioada 1 aprilie 2018 – 31 decembrie 2018, conform specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini atașat (cod CPV  72212610-8).

Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica | Formular de oferta | Clarificare