Print

Achiziţionare servicii întreţinere /mentenanţă echipamente climă camerele serverelor din Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii de întreţinere/mentenanţă echipamente climă camera serverelor (cod CPV 50312300-8).

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Formular propunere tehnica