Print

Achiziționarea de echipamente (4 laptop-uri,2 statii de lucru, multifunctional, licente de tip Office pentru cele 4 laptop-uri si pentru cele 2 statii de lucru)pentru echipa de proiect în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”

Achiziționarea de echipamente pentru echipa de proiect în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul "Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție", cod SIPOCA 62.

Invitatie de participare | Specificatii tehnice | Formular propunere financiara | Formular propunere tehnica