Print

Anunț de consultare a pieței

 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră, până la data de 10.09.2018, ora 15.00 , în vederea stabilirii valorii estimative a serviciilor de evaluare pentru bunurile cuprinse în Anexă, depozitate pe raza municipiului Ploiești, jud. Prahova.

Anunț | Anexa Anunț