- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Anunț privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției în grad profesional imediat superior celui deţinut

Anunț [1] | Formular de însciere [2] | Anunț rezultate selecție dosare [3] | Anunt rezultate proba scrisa [4] | Anunț rezultate proba interviu [5] | Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare [6]