Print

Aprobarea de către Guvern a Memorandumului cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Malaysiei privind activități de cooperare juridică

Intensificarea cooperării dintre România şi Malaysia în plan juridic reprezintă o necesitate, având în vedere că nu există un cadru juridic bilateral care să reglementeze cooperarea între cele două state.

În prezent, sunt în curs de negociere două tratate care vizează aspecte de cooperare judiciară în materie penală, respectiv asistență judiciară și extrădare și au fost demarate discuțiile privind încheierea unui tratat în domeniul transferării persoanelor condamnate.

În acest context, negocierea și semnarea unui Memorandum între Guvernul României și Guvernul Malaysiei care prevede dezvoltarea cooperării în domeniul justiției ar contribui semnificativ la dezvoltarea dialogului bilateral, precum și în scopul promovării intereselor comune ale celor două Părți.

Proiectul Memorandumului de Înțelegere prevede dezvoltarea cooperării prin schimb de legislație, experiență și bune practici pe teme de interes comun, vizite ale reprezentanților din diverse instituții ale sistemului judiciar, promovarea de programe și proiecte de cooperare în domeniul justiției.