Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader şi vicepremierul Marcel Ciolacu au vizitat o unitate militară dezafectată ce ar putea fi transformată în penitenciar

Ministrul Justiţiei, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER şi domnul vicepremier Marcel CIOLACU au vizitat astăzi, 31 august 2017, o unitate militară dezafectată din localitatea Unguriu, judeţul Buzău pentru a evalua posibilitatea transformării într-un penitenciar.
Unitatea militară se află pe o suprafaţă de aproximativ 150.000 de metri pătraţi şi este luat în calcul transferul de la Ministerul Apărării Naţionale către Ministerul Justiţiei.
Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei, reiterează angajamentul său de a continua eforturile pentru remedierea condițiilor de detenție din sistemul penitenciar românesc și îmbunătățirea mediului de lucru pentru angajați în scopul de a se conforma standardului impus de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
În prezent, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor se înregistrează un deficit de 7.408 de locuri de cazare, existând 26.529 deținuți pe 19.108 locuri raportat la suprafaţa de 4 m2 per deţinut.
Reamintim că, în contextul remedierii condiţiilor de detenţie, Guvernul României a aprobat, în cadrul şedinţei de ieri, 30 august 2017, achiziţionarea, de către Ministerul Justiţiei, a unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar de 1.000 de locuri de cazare în comuna Berceni din județul Prahova.
BIROUL DE PRESĂ AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI

Lire la suite

Întâlnire de lucru la Ministerul Justiţiei pentru modificări la legislaţia privind cetăţenia română

În data de 24 mai a.c., la sediul Ministerului Justiției a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanților Ministerul Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Naționale pentru Cetățenie, cadru în care au fost discutate modificările legislative în materie de cetățenie  menite să conducă la soluționarea problemelor ce decurg din interpretarea și aplicarea art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 referitoare la dobândirea cetățeniei române de către copiii născuți din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie, în cazul în care părinții sau numai unul dintre aceștia dobândesc cetățenia română (în temeiul prevederilor art. 8, art. 10 sau art. 11 din legea amintită).

Proiectul de act normativ  ce urmează să fie promovat vizează clarificarea procedurii de dobândire a cetățeniei române de către copiii minori, urmând ca, pentru aceștia, să se precizeze, în mod clar și cu caracter obligatoriu, necesitatea parcurgerii procedurii de dobândire a cetățeniei române odată cu cererea părinților.

De asemenea, proiectul vizează reglementarea situaţiei persoanelor care şi-au înscris sau transcris, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în temeiul dobândirii sau redobândirii de către cel puţin unul dintre părinți a cetăţeniei române, potrivit prevederilor art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, ținând seama și de modul de interpretare și aplicare în practică a art. 9 alin. (4) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, care prevede că “În cazul în care minorul a dobândit cetăţenia română în condiţiile alin. (1) sau (2) şi nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (5) sau (7), părinții sau, după caz, părintele, cetăţeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.”

Proiectul de act normativ care răspunde acestor cerințe urmează să fie promovat în perioada imediat următoare.

Lire la suite

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, joi, 4 mai, între orele 16:00 și 17:00, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune ce a avut ca obiect discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandării 12 din Raport. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).
Această recomandare se referă la asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul raport anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvoltarea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni (recomandarea 12).
La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, și domnul Cornel Virgiliu Călinescu, director general al Agenției Naționale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate.
Ministrul justiției a reiterat determinarea de a consolida ANABI și de a susține activitatea acesteia, astfel încât să devină o instituție eficientă. Directorul general ANABI a prezentat bilanțul activității Agenției și proiectele de viitor. S-a discutat și pe marginea necesității operaționalizării Registrului Național de Evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, proiect menit să ofere statistici actualizate cu privire la sumele și bunurile indisponibilizate, precum și gradul de recuperare a produselor infracțiunii.

Lire la suite

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, joi, 4 mai, între orele 14:45 și 15:45, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune inter-instituțională, pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandărilor 1 și 4 din Raport. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).
Aceste recomandări se referă la punerea în practică a unui sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția (recomandarea 1) și la asigurarea transparenței totale și să țină seama în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în cadrul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul penal și de Codul de procedură penală, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la organizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de procedură civilă, inspirându-se din transparența procesului decizional pusă în practică de Guvern în 2016 (recomandarea 4).
La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, și domnul Cristian Ban, vice-președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.
Aspectele prezentate în recomandările de mai sus au fost analizate la nivelul sistemului judiciar și sunt cuprinse în proiectul de modificare a legilor justiției.

Lire la suite