Calendarul de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș şi alţii împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017

Astăzi, în Ședința Guvernului, a fost aprobat Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017.

Calendarul de măsuri 2018 – 2024 a fost conceput și agreat în cadrul Grupului de lucru din care fac parte reprezentanți ai: Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Direcției Naționale de Probațiune.

Direcțiile de acțiune identificate în calendarul de măsuri vizează: modificări legislative care urmăresc reducerea populației penitenciare și îmbunătățirea condițiilor de detenție, investiții în infrastructura fizică a penitenciarelor care vizează extinderea numărului de locuri de detenție și modernizarea celor existente, funcționarea eficientă a sistemului de probațiune pentru facilitarea aplicării sancțiunilor și măsurilor comunitare care să conducă la reducerea populației penitenciare, implementarea programelor și strategiilor de inserție a persoanelor provenite din sistemul penitenciar, măsuri de natură legislativă care să asigure un recurs efectiv pentru vătămarea suferită, de natura recursului preventiv și a recursului compensatoriu în bani, precum și introducerea supravegherii electronice (prin brățara electronică).

De asemenea, măsurile prevăzute în Calendar au rolul de a facilita transferul persoanelor condamnate, cetățeni români aflați în detenție în alte state membre ale UE.

Calendarul de măsuri 2018 – 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș şi alţii împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017

 

Lire la suite

Proiectului de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la afișare.

 

Lire la suite

Solicitare de ofertă pentru achiziționarea de materiale tip lăcătușerie și materiale pentru instalații sanitare

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achiziționarea de materiale tip lăcătușerie și materiale pentru instalații sanitare.

Invitatie | Propunere tehnica | Formular oferta

Lire la suite

Participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, la ceremonia de depunere a jurământului de către notarii publici, sediul Ministerului Justiției

În data de 12 decembrie 2017, la sediul Ministerului Justiției, s-a desfășurat, în prezența domnilor prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, Nicolae-Liviu POPA, secretar de stat şi Dumitru-Viorel MĂNESCU, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici, ceremonia de depunere a jurământului de către notarii publici care au promovat examenul de notar public pentru notarii stagiari admiși la examenul de definitivat și concursul pentru ocuparea posturilor vacante de către persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizate de Institutul Notarial Român în zilele de 4, 5, 6 şi 7 septembrie 2017.

 

Menționăm faptul că, în urma examenului și a concursului au dobândit calitatea de notar public un număr de 73 persoane, acestea depunând jurământul în conformitate cu dispozițiile art. 38 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Lire la suite

Strategia Naţională Anticorupţie – Cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri

În data de 12 decembrie 2017, Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a treia reuniune a platformei de cooperare a mediului de afaceri, prevăzută de Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

Reuniunea a fost condusă de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, care a subliniat importanța îndeplinirii obligațiilor strategice de către toți factorii implicați, în contextul în care  îndeplinirea obligațiilor SNA reprezintă o responsabilitate asumată atât nivel intern, cât și extern. Ultimul raport al Comisiei Europene publicat în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a recunoscut ”potențialul SNA 2016-2020 de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren”, așadar potențialul de instrument intern de monitorizare eficientă a implementării măsurilor anticorupție, inclusiv prin asumarea recomandărilor internaționale.   A   remarcat, totodată,  importanța reuniunilor periodice ale acestei platforme din perspectiva consultărilor dintre  Ministerul Justiției și partenerii din cadrul mediului de afaceri cu privire la proiectele aflate în derulare, subliniind importanța experienței bogate și a bunelor practici ale companiilor cu capital privat în ceea ce privește promovarea integrității, fapt care poate constitui o premisă solidă pentru consolidarea și îmbunătățirea practicilor din sectorul întreprinderilor publice.

În continuare, participanții,  reprezentanți din administrația publică centrală care tutelează întreprinderi publice, companii cu capital privat, structuri asociative ale mediului de afaceri, au împărtășit proiectele și activitățile pe care le desfășoară în zona de prevenire a corupției, dar și dificultățile cu care se confruntă pe fondul modificărilor legislative ce au impact asupra mediului privat.

Cu aceeași ocazie a fost prezentat participanților la reuniune proiectul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și proiectul Metodologiei de evaluare ex-post a incidentelor de integritate, necesare atingerii Obiectivului general nr. 2 din SNA ”Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative”, elaborate de către cele două Grupuri de lucru inter-instituționale constituite în acest scop la nivelul Ministerului Justiției.

Reuniunea a constituit un bun prilej de dezvoltare a dialogului  între participanți, în realizarea obiectivelor Strategiei  Naţionale Anticorupţie.

Lire la suite