Comunicat de presă privind misiunea MCV

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, în 4 mai, între orele 11:00 și 12:00, la sediul Ministerul Justiției a avut loc o reuniune pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandării 11 din Raport.

Această recomandare se referă la continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să instituie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile disciplinare și sancțiunile și informații referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile) - (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, secretar de stat, domnul Cornel CĂLINESCU, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, doamna Anca STOICA, director, Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului și doamna Anca STROE, director adjunct, Direcția Prevenirea Criminalității.

Ministrul justiției a prezentat demersurile inițiate de instituțiile publice după intrarea în vigoare a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pentru perioada 2016-2020, precum și stadiul implementării măsurilor din documentul strategic.

Monitorizarea SNA va continua la nivelul MJ, cu larga implicare a instituțiilor din sectorul public și de la nivel local.

Lire la suite

Informare de presă privind procedura de extrădare a lui Sebastian Ghiță din Republica Serbia

Până la data de 21 aprilie 2017 Ministerul Justiţiei a primit documentele transmise  de către instanţele emitente ale mandatelor de arestare preventivă. Aceste documente sunt în curs de analiză la nivelul direcţiei de specialitate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, urmând a fi definitivată cererea de extrădare.

Acest examen de regularitate presupune analizarea corespondenței întregii documentaţii cu cerinţele prevăzute de instrumentul internaţional aplicabil (Convenţia Europeană de extrădare – Paris 13 dec. 1957),cu legea română incidentă (Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi cu exigenţelor autorităţilor sârbe care au solicitat, între altele,  traducerea documentelor în limba sârbă.

Cu respectarea termenelor legale, după finalizarea traducerilor care însumează un număr considerabil de pagini, cererea de extrădare şi documentele însoţitoare vor fi transmise autorităţilor competente din Republica Serbia.

Lire la suite

INVITAȚIE DE PRESĂ

Direcția Națională de Probațiune a implementat, în parteneriat cu Serviciul de Probațiune din Rogaland, Norvegia, proiectul „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, în cadrul programului RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul derulat în perioada aprilie 2014 – aprilie 2017 a vizat îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune prin dezvoltarea managementului organizațional, îmbunătățirea practicii, instrumentelor de lucru și a capacității instituționale, inclusiv în ceea ce privește oferirea de asistență specifică pentru persoanele de etnie romă aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării unor servicii eficiente alternative închisorii.

În acest context, va avea loc la București, hotel RIN CENTRAL, etajul 7, în data de 24 aprilie 2017, conferința de închidere a proiectului anterior menționat.  Înscrierea participanților va avea loc în intervalul 09.30 – 10.00.

La acest eveniment sunt invitați să participe oficiali ai sistemelor de probațiune din România și Norvegia, reprezentanți ai Ministerului Justiției, ca Operator de Program, reprezentanți ai altor instituții publice, precum și experți care au sprijinit Direcția Națională de Probațiune pe parcursul implementării proiectului.

Astfel, vă adresăm invitația de a participa la această conferință de închidere, iar pentru informații suplimentare puteți contacta pe dna Andreea Scutaru, nr. tel. 0371 050 202, adresă de e-mail alina.scutaru@just.ro .

Lire la suite

Informare de presă

Având în vedere solicitările adresate de către reprezentanții mass media și pentru informarea opiniei publice, Ministerul Justiției comunică următoarele:

Procedura extrădării este reglementată de Titlul II, Cap. II din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Extrădarea unei persoane din Republica Serbia se poate solicita în baza Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957 şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978, ratificate de România prin Legea nr. 80/1997.

Procedura extrădării este o procedură specială care priveşte persoane date în urmărire internaţională şi care s-au refugiat pe teritoriul altor state în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, judecată sau de la executarea unei pedepse.

În materia extrădării, Ministerul Justiţiei are atribuţia de a solicita extrădarea dintr-un stat străin a unei persoane date în urmărire internaţională cu privire la care există confirmarea localizării sau arestării (în vederea extrădării) acelei persoane pe teritoriul statului solicitat.

În conformitate cu dispoziţiile art. 66 din Legea nr. 302/2004, de îndată ce instanţa emitentă a mandatului de arestare preventivă este informată despre localizarea pe teritoriul unui stat străin a unei persoane date în urmărire internaţională sau căutate de autorităţile judiciare române, aceasta stabileşte, printr-o încheiere motivată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se solicita extrădarea.

Ministerul Justiţiei îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege după primirea încheierii definitive a instanţei de judecată, însoţită de documentele prevăzute de lege şi de instrumentul internaţional aplicabil.

Pe fond, soluţionarea unei cereri de extrădare se face în conformitate cu legislaţia statului solicitat.

Lire la suite

Participarea ministrului Justiției la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI)

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a participat astăzi, 14 octombrie 2016, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Luxemburg.

Miniștrii de Justiție au discutat despre situația actuală și calea de urmat în ceea ce privește Regulamentul privind Parchetul European și Directiva privind combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale UE prin intermediul dreptului penal.

România apreciază eforturile Președinției de a finaliza textul Regulamentului privind Parchetul European și susține, ca și până acum, avansarea cât mai rapidă a acestui dosar.

Discuțiile vor continua la nivel tehnic în cadrul grupurilor de lucru la nivel de experți.

Următoarea reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) va avea loc în perioada 8-9 decembrie 2016.

În marja reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), ministrul Justiției a avut întâlniri cu omologi din statele membre, Wolfgang Brandstetter (AT), Pind Søren (DK), Urmas Reinsalu (EE).

Pentru mai multe informații:

Concluzii JAI: http://bit.ly/2e9vBvZ

Foto/video: http://bit.ly/2d71RSU; http://www.just.ro/media/foto-video/;

Lire la suite