Servicii distribuire corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5,  în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la achiziţia publică având ca obiect: „Servicii distribuire corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2019”.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare

Termenul limită pentru transmiterea ofertei la Registratura Generală a instituției este: 09.01.2018, ora 12.00.

Lire la suite

Proiectul de Ordin al ministrului justiției privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2908/C /2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, însoțit de referatul de aprobare.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2908/C /2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, însoțit de referatul de aprobare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail melindastoica@just.ro sau dean@just.ro.

Lire la suite

Achiziția unui autoturism de teren (S.U.V.) cu tracțiune 4×4 în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 11.01.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – unui autoturism de teren (S.U.V.) dotat cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Invitație de participareCaiet de sarciniFormular - propunere financiarăFormular - propunere tehnică

Lire la suite

Achiziția de servicii de curierat rapid pentru anul 2019

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii curierat rapid, (perioada estimată a contractului ( estimat ) 3 ianuarie – 31 decembrie 2019, conform specificațiilor tehnice din Anexa.

Invitatie

Oferta semnată se va transmite la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro, până la data limită de : 28.12.2018 ora 10.00.

Lire la suite