Servicii distribuire corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5,  în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la achiziţia publică având ca obiect: „Servicii distribuire corespondență internă și externă pentru perioada ianuarie – decembrie 2019”.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare

Termenul limită pentru transmiterea ofertei la Registratura Generală a instituției este: 09.01.2018, ora 12.00.

Lire la suite

Achiziția unui autoturism de teren (S.U.V.) cu tracțiune 4×4 în cadrul proiectului ”Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 36461480, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 11.01.2019, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect – unui autoturism de teren (S.U.V.) dotat cu tracțiune 4x4 în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”- cod SIPOCA 56”, finanțat din fonduri nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Invitație de participareCaiet de sarciniFormular - propunere financiarăFormular - propunere tehnică

Lire la suite

Achiziția de servicii de curierat rapid pentru anul 2019

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii curierat rapid, (perioada estimată a contractului ( estimat ) 3 ianuarie – 31 decembrie 2019, conform specificațiilor tehnice din Anexa.

Invitatie

Oferta semnată se va transmite la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro, până la data limită de : 28.12.2018 ora 10.00.

Lire la suite

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru atribuirea contractului având ca obiect « achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru atribuirea contractului  având ca obiect "achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, corespunzătoare programelor RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, RO 24 „Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare” şi RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”.

Invitatie | Caiet de sarcini

Oferta dumneavoastră se va transmite la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro, până la data limită de : 20.12.2018 ora 16.00.

Lire la suite