Print

Comunicat de presă privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor (http://www.just.ro/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-2932004-privind-statutul-functionarilor-publici-cu-statut-special-din-administratia-nationala-a-penitenciarelor-2/).

Forma actuală a actului normativ s-a concretizat în urma mai multor întâlniri între reprezentanții Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și organizațiilor sindicale din sistemul administrației penitenciare.

Modificările au fost propuse în contextul punerii în aplicare a deciziei-pilot pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul României privind condițiile din penitenciare și au în vedere, printre altele:

  • schimbarea denumirii de “funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare” cu cea de „polițist de penitenciare” - denumire de natură să ofere funcționarilor de penitenciare identitate ca ocupație și categorie profesională, similar celorlalte instituții din structura de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • instituirea mandatelor pe perioadă limitată (4 ani) pentru funcțiile de conducere din sistemul administrației penitenciare pentru a asigura un act de management mai eficient, printr-o mai mare responsabilizare a persoanelor care dețin aceste funcții, încuraja pregătirea profesională a persoanelor care aspiră la o astfel de funcție, deschizând accesul și altor persoane din cadrul sistemului la ocuparea acestor funcții, stimulând astfel competiția și asigurând o bază de selecție obiectivă;
  • reglementarea de o manieră clară a modalităților de ocupare a funcțiilor de execuție și de conducere vacante din sistemul administrației penitenciare;
  • instituirea Ghidului carierei polițiștilor de penitenciare care va detalia condițiile privind evoluția în carieră a polițiștilor de penitenciare;
  • prevederi destinate a înlătura lacune de reglementare sau interpretări contradictorii ale legii în forma actuală.

Buna funcționare a sistemului administrației penitenciare reprezintă o prioritate a Ministerului Justiției, în scopul respectării drepturilor persoanelor private de libertate și asigurării unui climat de lucru eficient și eficace pentru personalul din penitenciare.