Print

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la dezbaterea ”Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform” din cadrul reuniunii Grupului Politic S&D

În data de 6 februarie 2018, intervalul orar 18:20-19.00, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța,  la dezbaterea  ”Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform” din cadrul reuniunii  Grupului Politic S&D.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a  evoluțiilor legislative din România, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a României, modificarea legislației penale, parcursul legilor justiției din 1992 până în prezent. A dezvoltat parcursul legilor de modificare și completare a  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă,  marcându-se faptul că procesul de modificare a început în anul 2015, implicarea Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, a tuturor actorilor relevanți în acest proces, aspecte ale procedurii parlamentare, instrumentele constituționale reglementate de legislația română,  controlul de constituționalitate cu privire la cele trei legi, reglementarea efectelor deciziilor Curții Constituționale, respectiv obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale cu deciziile Curții Constituționale.

În continuare, ministrul justiției a răspuns întrebărilor din sală, care au vizat claritatea legislației, aspecte referitoare la separarea de carieră a judecătorilor și procurorilor, rolul Curții Constituționale, fenomenul corupției, relația dintre serviciile secrete și magistrați în reglementarea dată de noul pachet legislativ, garații, din perspectiva aceluiași pachet legislativ, ale neimplicării politicului în numirea și activitatea magistraților, cadrul constituional și respectarea acestuia în România. S-a subliniat în cadrul intervențiilor care au însoțit formularea acestor întrebări că în România există și funcționează  controlul  de constituționalitate ca instrument eficient de limitare a activității legiuitorului și încadrare a acesteia în normele Constituției, iar deciziile Curții Constituționale sunt respectate de toate autoritățile, fiind general obligatorii.

Ministrul justiției a răspuns întrebărilor adresate, dezvoltând aspecte punctuale ale reglementărilor, în mod corespunzător întrebărilor adresate. Totodată, a solicitat o clară delimitare a legilor justiției de legislația penală, respectiv de incriminarea infracțiunilor de corupție.  Cu referire la controlul de constituționalitate, a reafirmat că de la publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziilor Curții Constituționale, singura opțiune a Parlamentului este aceea de a pune în acord dispozițiile declarate neconstituționale cu aceste decizii. Legile astfel revizuite vor fi trimise la promulgare, existând un nou filtru de control, inclusiv prin posibilitatea constituțională a Președintelui României de a formula atât cerere de reexaminare a legilor, cât și  de a sesiza Curtea Constituțională.  Acțiunea legiuitorului, a tuturor autorităților publice, este limitată și încadrată de Constituție,   garanție a statului de drept.