Print

Comunicat de presă privind desfășurarea în România a Misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Întâlnire 20 septembrie 2017, 15.30-16.15. Recomandarea 5.

Miercuri, 20 septembrie 2017, în intervalul 15.30-16.15, la finalul ultimei zile de discuții organizate la sediul Ministerului Justiției cu echipa misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), care se desfășoară în România, în perioada 18-21 septembrie 2017 a avut loc o nouă reuniune interinstituțională privind progresele înregistrate de România cu privire la cea de-a cincea recomandare din MCV. Astfel, discuțiile s-au axat pe chestiunea executării hotărârilor judecătorești și a aplicării de către administrația publică a jurisprudenței generate de instanțele judecătorești, inclusiv un mecanism care să furnizeze statistici fiabile care să permită monitorizarea pe viitor.
Misiunea de evaluare a Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a fost alcătuită din domnul Julien MOUSNIER, doamna Jeanne DE JAEGHER, doamna Maria ARSENE din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul Ingo WEUSTENFELD, din cadrul DG JUST și doamna Irina STEFURIUC, din cadrul DG HOME
La discuții au participat din partea Ministerului Justiției domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, împreună cu o delegație la nivel tehnic, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), doamna judecător Andreea CHIȘ, membru CSM și domnul Flavian POPA, șef serviciu, Direcția Afaceri Europene Relații Internaționale și programe, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Claudiu ROMAN, șeful Serviciului Contencios, Direcția Generală Juridică și doamna Ana Maria Alexandru, consilier juridic din cadrul aceluiași compartiment.