Print

Comunicat de presă privind întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiţiei cu reprezentanţii Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor și ai Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare

Astăzi, 15 martie 2017, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor și ai Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare, la sediul ministerului.

Discuţiile au vizat teme de actualitate, printre care problematica resurselor umane, cariera şi modificările legislative privind statutul personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, drepturile salariale şi condiţiile de muncă ale acestei categorii profesionale.

Reprezentanţii ministerului au prezentat demersurile şi măsurile cu efecte imediate pentru asigurarea respectării statutului profesional şi instituţional al personalului din cadrul ANP.

Cu această ocazie, s-a stabilit continuarea activităţii „Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar” şi aprobarea procedurii privind acordarea unor drepturi, conform legislaţiei în vigoare.

Ministrul justiţiei şi-a exprimat întreaga deschidere pentru un dialog constant şi constructiv şi acordarea unui sprijin efectiv, potrivit atribuţiilor şi competenţelor legale şi instituţionale, în vederea unei bune desfăşurări a activităţii personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Domnul Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, a subliniat faptul că are în vedere interpretarea şi aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, precum şi modificarea acesteia, unde se impune, prin dispoziţii legale care să fie coerente, clare şi previzibile.