Print

Comunicat de presă privind întâlnirea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiţiei cu conducerea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi reprezentanţii Sindicatului Naţional al Consilierilor din Serviciile de Probaţiune

Astăzi, 15 martie 2017, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, a avut o întâlnire cu conducerea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi reprezentanţii Sindicatului Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP), la sediul ministerului.

În cadrul discuţiilor au fost abordate teme de actualitate pentru sistemul naţional de probaţiune privind cariera, salarizarea şi condiţiile de muncă ale personalului de probaţiune, precum şi măsurile legislative şi instituţionale necesare consolidării statutului acestei profesii, mai ales prin prisma prevederilor Codurilor penal şi de procedură penală.

Reprezentanţii ministerului au prezentat demersurile efectuate în vederea identificării soluţiilor adecvate şi implementării măsurilor cu efecte imediate şi pe termen lung care să asigure stabilitatea şi recunoaşterea statutului profesional al consilierilor de probaţiune.

Cu această ocazie, reprezentanţii ministerului au evidenţiat în concret, acţiunile şi activităţile aflate în desfăşurare în vederea remedierii problemelor referitoare la situaţia lipsei de personal şi a sediilor, menţionând demersurile efectuate pentru asigurarea creşterii bugetului alocat Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

Ministrul justiţiei a luat act de problemele evocate urmând ca în ceea ce priveşte identificarea soluţiilor să se ţină seama de atribuţiile şi competenţele instituţionale şi a asigurat participanţii de sprijinul efectiv în susţinerea desfăşurării activităţii consilierilor de probaţiune.

În finalul întâlnirii, domnul Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, a subliniat faptul că are în vedere analizarea întregii legislaţii existente pentru actualizarea acesteia prin dispoziţii legale coerente, clare şi previzibile.