Print

Comunicat de presă privind întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. domnul Karsten Vagn Nielsen, ambasadorul Regatului Danemarcei în România

În data de 31 octombrie 2017  a avut loc, la sediul Ministerului Justiției,  întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și a doamnei conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, cu  domnul  Karsten Vagn Nielsen, ambasadorul Regatului Danemarcei în România.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte referitoare la cooperarea judiciară în materie penală dintre România și Regatul Danemarcei, în special  problematica  transferului cetățenilor români condamnați din Danemarca în România, cu respectarea cerințelor legale și a standardelor europene în materia condițiilor de detenție. Ministrul Justiției a evidențiat o serie de măsuri adoptate la nivel național, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de detenție și diminuarea fenomenului supraaglomerării din penitenciare, în aplicarea hotărârii pilot a Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată la 25 aprilie 2017 în cauza Rezmiveș și alții împotriva României. A  reafirmat, cu acest prilej, concluziile și angajametul din cadrul întâlnirii bilaterale de la Luxemburg, din 12 octombrie 2017, cu delegația Danemarcei, condusă de ministrul justiției, domnul Søren Pape POULSEN, în sensul de a  demara procedurile de transfer, la solicitarea autorităților daneze,  în baza cadrului juridic procedural aplicabil.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare între cele două state și reafirmarea sprijinului reciproc.