Print

Comunicat de presă privind întrevederea ministrului justiției cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale PROJUST

În data de 27 septembrie 2017, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiţiei, şi doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au organizat la sediul ministerului o întrevedere cu reprezentanții Federației Naționale Sindicale PROJUST, organizaţie sindicală ce reprezintă mai mult de 50% din personalul de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.

Discuțiile au vizat, în principal, aspecte legate de eventuala modificare și completare a cadrului legal actual referitor la statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor. Totodată, au fost aduse în discuție și unele efectele ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la data de 1 iulie 2017.

Au fost abordate şi teme precum uniformizarea salariilor la nivel național pentru categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate, plata orelor suplimentare, regulamentele referitoare la cariera grefierilor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și plata drepturilor salariale restante ca urmare a aprobării ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.

La finalul reuniunii, ministrul justiției a precizat că aspectele abordate cu această ocazie vor fi avute în vedere în contextul promovării unui act normativ care vizează modificarea actualei legislații privind cariera, drepturile și obligațiile grefierilor.