Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV în România

În continuarea misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în perioada 3-5 mai 2017, la sediul Ministerul Justiției a avut loc, între orele 13.30-14.15, o reuniune inter-instituțională pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandărilor 2 și 10 din Raportul MCV publicat la 25 ianuarie 2017.(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf)

Aceste recomandări se referă la: asigurarea faptului că în Codul de conduită pentru parlamentari, care este în curs de elaborare în Parlament, sunt incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și se precizează clar că parlamentarii și procesul parlamentar trebuie să respecte independența sistemului judiciar. Un Cod de conduită similar ar putea fi adoptat pentru miniștri (recomandarea 2) și adoptarea unor criterii obiective pentru luarea și motivarea deciziilor de ridicare a imunității parlamentarilor pentru a se asigura faptul că imunitatea nu este folosită pentru a se evita cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție. De asemenea, Guvernul ar putea avea în vedere modificarea legii pentru a limita imunitatea miniștrilor la perioada mandatului. Aceste măsuri ar putea fi luate cu ajutorul Comisiei de la Veneția și al GRECO. Parlamentul ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică referitoare la deciziile adoptate de camerele sale cu privire la solicitările de ridicare a imunității și ar putea organiza o dezbatere publică astfel încât Consiliul Superior al Magistraturii și societatea civilă să poată reacționa (recomandarea 10).

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, secretar de stat, domnul Eugen Nicolicea, președinte al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și doamna Oana Consuela Florea, vicepreședinte al aceeași comisii.

Domnul președinte Eugen Nicolicea și doamna vicepreședinte Oana Florea au prezentat aspecte tehnice legate de stadiul elaborării și conținutul proiectului Codului de conduită al parlamentarilor. De asemenea, au expus prevederile constituționale și legale privind imunitatea parlamentarilor, oferind detalii cu privire la modul de aplicare a acestor prevederi.

Ministrul Justiției a subliniat importanța bunei colaborări cu Parlamentul, atât în cadrul procesului legislativ, cât și în demersul de îndeplinire a recomandărilor MCV, în contextul mai larg al obligației de loialitate față de valorile constituționale.