Print

Comunicat de presă privind misiunea MCV în România

În perioada 3-5 mai 2017 se derulează prima misiune de evaluare MCV din 2017. Aceasta se înscrie în cadrul general de evaluare aferent mecanismului și presupune o serie de reuniuni tematice cu reprezentanții instituțiilor implicate în îndeplinirea obiectivelor MCV.

Prima întâlnire a avut loc la Ministerul Justiției, la data de 3 mai 2017, în intervalul orar 8.30-10.00, iar discuțiile au purtat asupra stadiului îndeplinirii celor 12 recomandări cuprinse în textul raportului MCV publicat la 25 ianuarie 2017. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf).

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției, doamna conf. univ. dr.  Marieta Safta, secretar de stat, precum și directori ai direcțiilor implicate în procesul de îndeplinire și monitorizare a recomandărilor: domnul Cornel Călinescu, Director General al Agenției de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, doamna Alina Rădoi, director al Direcției Elaborare Acte Normative, doamna Anca Stoica, director al Direcției Afaceri europene și doamna Anca Stroe, director adjunct al Direcției de Prevenire a Criminalității din cadrul Ministerului Justiției.

Ministrul Justiției a prezentat proiectele aflate în derulare, precum și acțiunile pentru următoarele luni, evidențiind elementele care să sprijine angajamentul Guvernului de asigurare a stabilității și ireversibilității progreselor îndeplinite în cadrul Mecanismului. De asemenea, a fost subliniat procesul de consultare si dialog interinstituțional realizat de MJ în pregătirea misiunii.

Pe parcursul întâlnirilor următoare, cele 12 recomandări vor fi  analizate în detaliu cu fiecare instituție, în vederea realizării unei informări corecte și complete a echipei CE implicată în derularea MCV.