- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Comunicat de presă privind misiunea MCV

În cadrul misiunii de evaluare MCV, care se desfășoară în România în perioada 3-5 mai 2017, în data de 3 mai, orele 14.30-15-30, a avut loc la sediul Ministerului Justiției o reuniune inter-instituțională, pentru discutarea aspectelor legate de stadiul îndeplinirii recomandării 3 din Raportul MCV publicat la 25 ianuarie 2017. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2017-44_ro_1.pdf [1])

Această recomandare se referă la faza actuală a reformei Codului penal și a Codului de procedură penală ale României, care ar trebui încheiată, iar Parlamentul ar trebui să își pună în practică planurile de adoptare a modificărilor prezentate de Guvern în 2016, după consultarea cu autoritățile judiciare.

La discuții au participat domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul justiției doamna conf. univ. dr. Marieta Safta, secretar de stat, precum și reprezentanți ai Camerei Deputaților, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai înaltei Curți de Casație și Justiție, ai Ministerului Public, ai Departamentului Național Anticorupție și ai Ministerului pentru relația cu Parlamentul.

Ministrul justiției a prezentat proiectul de lege de modificare a Codului Penal și Codului de Procedură Penală, aflat în dezbatere publică, subliniind că acesta conține dispoziții pentru punerea de acord a prevederilor neconstituționale cu dispozițiile Constituției, urmare a deciziilor Curții Constituționale. De asemenea, proiectul transpune în legislația națională două directive europene. Au fost abordate chestiuni legate de procesul de consultare aferent elaborării proiectului, în vederea îndeplinirii standardelor de transparență și dialog cu societatea civilă și cu sistemul judiciar.

Ministrul Justitiei a anunțat, de asemenea lansarea unei largi consultări cu privire la modalitatea de aplicare a codurilor de la intrarea acestora în vigoare. Astfel, Ministerul justiției va solicita tuturor celor interesați – judecători, procurori, alți practicieni ai dreptului, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile, să semnaleze aspecte legate de aplicare noilor coduri care ar putea fi remediate și de a sugera posibile soluții de lege ferenda.

Participanții și-au exprimat aprecierea pentru reunirea, la aceeași masă, a reprezentanților celor trei puteri în stat, subliniindu-se importanța dialogului interinstituțional.

A fost exprimată susținerea inițiativei Ministerului Justitiei de largă consultare în privința elaborării propunerilor de modificare și completare a codurilor. De asemenea, au fost prezentate demersurile instituționale realizate, de natură să faciliteze îndeplinirea recomandării.

În final, s-a agreat ideea de a organiza astfel de întâlniri și consultări în mod periodic, care să reunească reprezentanți ai celor trei puteri.

Întâlnirile aferente misiunii MCV vor continua pe parcursul următoarelor două zile.