Print

Comunicat de presă privind participarea domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, la reuniunea de lucru semestrială a președinților și vicepreședinților curților de apel, în data de 11 mai 2017 la Cluj-Napoca

În data de 11 mai 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a participat la reuniunea de lucru semestrială a președinților și vicepreședinților curților de apel, organizată la Cluj-Napoca.

Cu această ocazie, au fost discutate aspecte referitoare la viziunea de modernizare a sistemului judiciar românesc, inclusiv în ceea ce privește consolidarea capacității manageriale la nivelul curților de apel, politicile de resurse umane și volumul optim de activitate al instanțelor judecătorești, cariera judecătorilor, precum și finanțarea sistemului judiciar românesc.

O atenție deosebită a fost acordată stabilirii unei salarizări unitare, la nivelul țării, pentru personalul auxiliar de specialitate, a personalului conex și contractual din cadrul instanțelor judecătorești, precum și simplificării procedurilor de modificare a schemelor de personal.

Participarea ministrului justiției la reuniunea de lucru a președinților și vicepreședinților curților de apel a constituit un bun prilej atât pentru dezbaterea problemelor actuale cu care se confruntă sistemul judiciar, cât și pentru agrearea unor modalități de soluționare a acestora, potrivit competențelor legale ale fiecărei instituții reprezentate la acest eveniment.