Print

Comunicat de presă privind primirea, de către domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a vizitei delegației din Republica Moldova, organizată în cadrul proiectului Fundației Konrad Adenauer-Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, 16 mai 2017

În cursul zilei de 16 mai 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a primit la sediul Ministerului Justiției vizita unei delegații a societății civile din Republica Moldova, în cadrul proiectului “Republica Moldova în afara corupției – lecții învățate din experiența României”, derulat de către Fundația Konrad Adenauer - Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.

Având în vedere că scopul proiectului este de a formula un set de recomandări privind bunele practici din România în domeniul combaterii corupției și al integrității, care ar putea fi promovate în Republica Moldova, discuțiile au vizat, pe lângă aspecte ce țin de organizarea și funcționarea sistemului judiciar român, și prezentarea unor arii de interes specifice, precum prevenirea corupției în administrația publică, etica și deontologia profesională sau transparența decizională.

Cu această ocazie, a fost reiterat întreg sprijinul Ministerului Justiției pentru consolidarea traiectoriei europene a Republicii Moldova în ceea ce privește sistemul judiciar și statul de drept.

BIROUL DE PRESĂ