Print

Comunicat de presă referitor la misiunea în România a Subcomitetului pentru Prevenirea Torturii

Subcomitetul Națiunilor Unite pentru Prevenirea Torturii (SPT) efectuează o misiune de evaluare în România, în perioada 3-12 mai 2016.

Astăzi, 3 mai 2016, delegația SPT a avut o primă întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor, urmând ca în următoarele zile să aibă reuniuni cu reprezentanții altor instituții centrale și să efectueze vizitele care intră în mandatul Subcomitetului.

Context: În temeiul art. 4 din Legea nr. 109/2009 pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, reprezentanții SPT au acces în orice loc în care persoanele sunt sau ar putea fi private de libertate. În sensul Protocolului, privarea de libertate înseamnă orice formă de detenție sau închisoare ori plasarea unei persoane într-un loc public sau privat de reținere pe care nu îl poate părăsi după voia sa, prin ordin al oricărei autorități judiciare, administrative sau de altă natură.

Pentru mai multe informații puteți consulta și comunicatul SPT: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19895&LangID=E