Print

Comunicat privind organizarea celei de-a patra reuniuni a platformelor de cooperare în cadrul SNA 2016-2020

În perioada 18-19 aprilie 2018 Ministerul Justiţiei a organizat cea de-a patra serie de reuniuni ale platformelor de cooperare prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020.

 

Reuniunile au fost conduse de doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, iar pe parcursul celor două zile s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, întâlniri cu reprezentanții platformelor de cooperare, respectiv ai administrației publice centrale, ai autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, ai mediului de afaceri, precum și ai societății civile.

 

În prima zi, începând cu ora 10,00, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții platformei de cooperare a administrației publice centrale, în cadrul căreia au fost adoptate rapoartele de evaluare privind Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului, elaborate ulterior misiunilor de evaluare tematică desfășurate în anul 2017 în cadrul SNA. Reprezentanții instituțiilor evaluate au apreciat misiunea de evaluare ca fiind o experiență utilă și constructivă și au detaliat procedurile de remediere a unor deficiențe identificate pe parcursul evaluări tematice. Cele două rapoarte sunt disponibile on-line la adresa https://sna.just.ro/Rapoarte+de+evaluare

 

La întâlnire au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaţionale, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Mediului, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice, Corpul de Control al Primului-Ministru.

 

La aceeași dată, de la orele 14,00 s-a desfășurat întâlnirea cu reprezentanții platformei de cooperare a autorităților independente și instituțiilor anticorupție, ocazie cu care au fost adoptate rapoartele de evaluare privind Consiliul Național de Soluționarea a Contestațiilor și Agenția Națională de Integritate, elaborate ulterior misiunilor de evaluare tematică desfășurate în anul 2017 în cadrul SNA, sus-menționate. Și aceste rapoarte sunt disponibile on-line la adresa https://sna.just.ro/Rapoarte+de+evaluare

 

La întâlnire au participat reprezentanți de la: Agenţia Naţională de Integritate, Autoritatea Electorală Permanentă, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenţei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Curtea de Conturi, Direcţia Generală Anticorupţie, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcţia Naţională Anticorupţie, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

În 19 aprilie 2018, începând cu ora 10,00, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții platformei de cooperare a mediului de afaceri, la care au participat reprezentanți ai: Telekom Romania, SC Orsin Management Consulting SRL, Deloitte, American Chamber of Commerce, Control Risks Deutschland GMBH, Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii, Centrul de Cercetări Avansate în Etică, Camera de Comerț și Industrie a României, Asociația Română a Băncilor, Ministerul Economiei, Bayer România.

 

Cu acest prilej Camera Americană de Comerț din România (AMCHAM) a prezentat propunerea de demers a Ministerului Justiției și AMCHAM privind consolidarea integrității în întreprinderile publice, diseminarea către acestea din urmă a instrumentelor de integritate dezvoltate atât de AMCHAM cât și de MJ.

 

Reuniunea Platformei de cooperare a societății civile a avut loc în data de 19.04.2018, începând cu ora 14:00, participând reprezentanți ai următoarelor organizații non-guvernamentale: ExpertForum, Asociația Funky Citizens, Centrul de Resurse Juridice, Centrul pentru Inovare Publică, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de Cercetări Avansate în Etică.

 

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat Raportul național privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în anul 2017, elaborat pe baza datelor transmise de autoritățile și instituțiile publice. Raportul urmează a fi publicat pe portalul sna.just.ro. Menționăm că, la secțiunea de Date deschise a portalului a fost deja publicat Chestionarul privind Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției aferent anului 2017, rezultat din raportările efectuate on-line de către instituții publice centrale și locale.

 

Cu ocazia acestor întâlniri și conform Metodologiei de monitorizare a implementării SNA 2016-2020, pe baza propunerilor formulate la nivelul platformelor de cooperare, au fost dezbătute temele aferente misiunilor de evaluare ce se vor desfășura în cadrul instituțiilor publice în anul semestrul II 2018, respectiv semestrul I 2019. La alegerea temelor de evaluare a fost avut în vedere inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare, cuprins în Anexa 3 la H.G. nr.583/2016 privind aprobarea SNA. Majoritatea participanților au subliniat relevanța următoarelor teme: conflictele de interese în timpul și ulterior exercitării funcției, transparența instituțiilor publice și accesul la informațiile de interes public deținute de acestea, incompatibilitățile.

 

Totodată au fost selectate cele 20 de instituții care vor fi evaluate în perioada 2018 – 2019; selectarea instituțiilor s-a făcut atât pe bază de voluntariat, cât și prin tragere la sorți. Cu această ocazie, participanților li s-a reamintit că sesiunea de evaluare tematică 2018-2019 se va realiza în cadrul proiectului POCA destinat consolidării capacității administrative a secretariatului tehnic al SNA de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție. Activităţile urmează a fi realizate în termen de 22 luni de la data semnării contractului de finanţare (21 noiembrie 2017). Proiectul cuprinde și organizarea și derularea a 20 de misiuni de tip „peer review” pentru evaluarea modului în care sunt implementate măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției (măsuri preventive anticorupție) în cadrul instituțiilor și autorităților publice de la nivel central.

 

Totodată, au fost discutate prioritățile SNA pentru anul 2018 printre care demersurile necesare finalizării măsurilor din SNA cu termen anul 2018, măsurile restante din perioada 2016-2017, continuarea activităților de monitorizare a implementării SNA 2016-2020 în scopul  identificării şi corectării problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie, precum și creşterii gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în sectorul public şi privat.

 

Au fost abordate teme orizontale din strategie, precum auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice, continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi modalități eficiente de îndeplinire a măsurilor privind consolidarea integrității în achizițiile publice.

 

Ministerul Justiției a reiterat disponibilitatea de a organiza sesiuni de prezentare a bunelor practici în materia integrității instituționale, la solicitarea instituțiilor publice, după modelul întâlnirii organizate cu reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale în data de 29 martie 2017.